themisПравна кантора "ТИ ЕЛ КОНСУЛТИНГ" предоставя правна помощ и консултации на граждани и юридически лица за защита на техните права и законни интереси пред всички държавни органи, администрации на различни нива, съдилища  и специализирани юристдикции в Република България, както и в Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека и други международни институции.

Правна кантора "ТИ ЕЛ КОНСУЛТИНГ" е Вашият партньор при решаване на проблеми от областта на търговското, гражданското, административното право и процес и правото на ЕС, включително при реализирането на решения по казуси с висока степен на сложност. Кантората гарантира компетентна и сигурна защита на корпоратовни и индивидуални интереси. Държим на качеството и професионализма на нашите признати специалисти, на внимателния анализ на всяка ситуация, на отговорността и оптималните резултати. Нашият екип непрекъснато обогатява своите знания и отговаря адекватно на промените, настъпили след присъединяването на България към Европейския съюз.

attorneysВ работата си се ръководим от основни принципи: коректност, професионализъм, лоялност, конфиденциалност, експедитивност.

Целта на тази страница е да предостави информация за дейността на правна кантора "ТИ ЕЛ КОНСУЛТИНГ", и услугите, които предлага. Ако имате нужда от правен съвет, не се колебайте да се свържете с нас и да обсъдите всички факти и обстоятелства, които може да имат връзка с решаването на проблема, който Ви интересува.