Холдингови обединения

Водещи фармацевтични компании

Фирми и дружества от:

  • металургичната промишленост
  • електрониката
  • козметиката
  • химическа промишленост
  • туристическата индустрия
  • здравното осигуряване
  • лечебни заведения
  • производство и услуги за хора с увреждания
  • спортни организации и сдружения с нестопанска цел