Правна кантора "ТИ ЕЛ КОНСУЛТИНГ" предлага възможност за доверително обслужване на юридически лица. В зависимост от конкретните интереси и нужди всяко подобно сътрудничество включва изготвянето на персонална оферта, съдържаща: специализирана защита на корпоративни интереси, включително обезпечаване на компании или техни обединения на всички нива; защита от рейдъри, прегрупирания и преобразувания; изготвяне на различни видове договори; консултиране относно процедурни правила и особености, свързани с различни правни действия, влючително пред нотариални служби и търговски регистър, и изготвяне на пакети документи, свързани с учредяване и управление на търговски дружества.