Адвокат Весела Кръстева e магистър по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и магисър по бизнес администрация, финанси и международен бизнес от Университета в Оклахома(САЩ). Член e на Софийска адвокатска колегия. Има богата практика в областта на гражданското право и процес, административното, трудовото и търговското право. Има голям опит в процедурите по регистрация и пререгистрация на дружества, в граждaнските и административните дела, семейното право, както и в бъгарското и европейското здравноосигурително право и процедури.

Работила е като старши мениджър по търговските марки в Интерснак България и като мениджър в Кока-Кола България - търговски марки, пазарни проучвания и стратегическо планиране и Кока-Кола Бизнес.

Участвала е в разработка на проекти във връзка с приватизацията и икономическото развитие на страните от бившия Източен блок към oтдела за бизнесстратегии и управление на Университета в Оклахома. Член на Beta Gamma Sigma Society of Вusiness Еxecutives, USA и международен сертифициран управленски консултант - Българска Асоциация на Управленските Консултантски Организации /International Certified Management Consultant, Bulgarian Association of Management Consulting Organizations /BAMCO/ .

 

тел.: +359 888420911 email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.